Reciprok Antagonist Hæmning (RAH)

RAH er den fysiologiske mekanisme, der sker når vi udløser strækrefleksen i en muskel. Når der udløses en strækrefleks i en muskel, kan der skabes en smertereduktion med det samme, der er altså øjeblikkelig virkning. Mine klienter oplever at smerterne bliver mindre eller helt forsvinder samt bedre funktion og bevægelse i muskler og led. RAH er især effektiv ved langvarige smerter (altså mere end 4 uger). De fleste typer smerter i kroppen kan behandles med denne behadnlingsform.

Jeg er uddannet RAH-behandler hos fysioterapeut David Bonde, som her forklarer hvad der rent faktisk sker i hjerne og muskler ved denne behandling.

"Vi ved, at når en strækrefleks udløses, så bliver antagonisten (den modsatte muskel) inhiberet/afslappet. Det ændre konteksten i musklen og potentielt også den information, der konstant sendes fra musklen til hjernen. Hjernen får ny information at forholde sig til, og det ændre potentielt vores smerteoplevelse. Det er tanken bag RAH.